Om Femingo

Genom  innovation och kommunikation utmanar Femingo gamla tankesätt för att beröra, hjälpa och inspirera i vardagen.

Jaha, vad betyder det då?
Nog kan en vision kännas rätt flummig. Speciellt när alla tankar som finns i hjärna och hjärta ska kokas ihop till en eller två meningar. Men det här är grundtanken som vi bär med oss i allt vi gör.

Aktuellt
Just nu arbetar vi för fullt med att ta fram de första produkterna under varumärket I Heat You. Hightech fashion är inte längre framtiden, åtminstone inte speciellt långt fram i framtiden.